Prator för talad trafikantinformation

  Prator för talad trafikantinformation

  prator - talad information för synskadade

  För synskadade som vill resa kollektivt är det besvärligt att inte kunna se information om olika avgångar och eventuella störningar. Ett utmärkt hjälpmedel för denna grupp är en prator på hållplatsen, som ger talad trafikantinformation. Vår prator är utvecklad för att möta de synskadades behov. Vi har lyssnat på representanter från Synskadades Riksförbund som gett förslag på hur pratorn ska utformas och placeras för att möta behoven på bästa sätt.

  Utrustning för talad trafikantinformation

  Själva pratorn består vanligtvis av en dator, förstärkare, högtalare, knappsats och eventuellt ett 4G-modem. Den synskadade resenären trycker på knappen och får informationen uppläst.

  Montage av prator

  Utrustningen kan monteras på olika vis, efter platsens behov. I de fall som det inte är tillåtet att göra någon påverkan på hållplatsens väderskydd, kan talknappen istället kommunicera trådlöst med datorn. På det viset slipper man dra en kabel för signalöverföring mellan enheterna.

  Funktioner

  För att kunna ge korrekt information krävs att pratorns dator utrustas med antingen inspelade ljudfiler eller med en mjukvara för text till tal. Möjliga funktioner:

  • Förutbestämd information – Om informationen till resenärerna inte uppdateras så ofta, kan systemet fungera autonomt utan att behöva vara uppkopplad mot ett system.
  • Realtidsinformation – Om pratorn ska läsa upp realtidsinformation är en uppkoppling mot internet nödvändig.
  • Klickljud för att de synskadade resenärerna ska kunna lokalisera pratorn.

  Läs mer

  Läs mer om Pratorer för synskadade resenärer.

  Mer information

  Vill du veta mer om vår prator, kontakta

  Niklas Unnhem

  Vd Trivector System, IT-chef Trivector Support

  niklas.unnhem@trivector.se

  010-456 57 06