Pratorer för synskadade resenärer

2020-03-30
IT-System
IT i trafiken
Kollektiva transporter

Idag finns det cirka 100 000 personer i Sverige som är blinda eller synskadade, och som är inskrivna på landets syncentraler. För att även denna grupp ska kunna utnyttja kollektivtrafik är det nödvändigt med talad trafikantinformation.

prator - talad information för synskadade

Att inte kunna se information om olika avgångar och eventuella störningar innebär en stor utmaning för synskadade. Ett utmärkt hjälpmedel är då en prator på hållplatsen, som ger talad trafikantinformation. Den synskadade resenären trycker på knappen och får informationen uppläst.

Talad information

Själva pratorn består vanligtvis av en dator, förstärkare, högtalare, knappsats och eventuellt ett 4G-modem. Allt fler kollektivtrafikaktörer börjar intressera sig för att kunna erbjuda sina synskadade resenärer den här tjänsten.

Viktig kunskap från synskadade

Flera regioner har startat tillgänglighetsarbetet med att etablera en referensgrupp där representanter från Synskadades Riksförbund ingår. Referensgruppen har då fått möjlighet att bidra med kunskap om synskadades behov och fått vara med och påverka vilken utrustning som köps in. På det sättet säkerställs att den installerade utrustningen används på ett adekvat sätt och att den kommer en stor grupp av synskadade resenärer till nytta.

Referensgrupperna har bland annat påtalat behovet av att talknappen utrustas med klickljud så att de synskadade kan hitta pratorn. De har också kommit med förslag på lämpliga kontrastfärger och på bästa stället att placera pratorn.

Mer information

Läs mer om våra pratorer för talad trafikantinformation, eller kontakta P-O Diderot 010-456 57 16.