Informationssystem

  Trafikantinformation i realtid

  Festivaler, höststormar, snökaos och andra större händelser brukar sätta kollektivtrafikens tillförlitlighet på prov. Idag får miljontals nordiska trafikanter dagligen tillförlitlig trafik- och störningsinformation från våra system – via talenheter och digitala skyltar, över internet och i mobiltelefoner. Vi skapar tillIT – tillit genom IT-system som ger resenärer och trafikledare den tillgängliga information de behöver, och kan lita på.

  Trafikantinformation

  Foto: Sven-Erik Svensson, HD/Sydsvenskan

  TriTrans är ett heltäckande, moduluppbyggt realtidssystem för trafikantinformation inom kollektivtrafik området. Moduluppbyggnaden ger ett flexibelt och stegvis utbyggbart system och kan integreras med andra system. Modulerna är fristående och deras arbetsuppgifter är väl avgränsade. Den enda länken mellan delsystemen är den information de sänder till varandra via fast definierade gränssnitt. Det gör att modulerna enkelt kan bytas ut eller uppgraderas utan att andra delsystem påverkas.

  Trafikantinformation med hjälp av TriTrans

  Vi erbjuder följande TriTrans moduler:

  Kontakta oss

  Kontakta oss gärna om du vill veta mer

  Niklas Unnhem

  Vd Trivector System, IT-chef Trivector Support

  niklas.unnhem@trivector.se

  010-456 57 06