Om Trivector

  Om Trivectorgruppen

  Trivectors reception i Lund

  Trivector System är en del av Trivectorgruppen som totalt har cirka hundra medarbetare. Trivectorgruppen består av tre verksamhetsbolag med ett nära samarbete. Alla drivs av ett vetenskapligt tänkande, inriktat på praktiska resultat samt ett stort och äkta engagemang.

  • Trivector System: Hundratusentals nordiska trafikanter får idag tillförlitlig trafik- och störningsinformation från våra system – via talenheter och digitala skyltar, över internet och mobiltelefoner.
  • Trivector Traffic: Vi hjälper våra kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Vi gör det främst genom konsultinsatser, forskning och utbildning.
  • Trivector LogiQ: Vi stärker kundens konkurrensförmåga genom att förbättra ledning och utveckling av deras processer. Vi skapar effektivare och mer kundorienterade verksamheter som också är roligare att jobba i.

  Vi ser till att aktuell forskning, vår egen och andras, används i praktiken inom företag och organisationer där den kan göra skillnad.

  Våra rötter och milstolpar

  När Trivector bildades 1987 var utgångspunkten att forskningsresultat snabbt måste komma till användning i samhället. Det är precis lika sant idag. Vi ser till att aktuell forskning, vår egen och andras, används i praktiken inom företag och organisationer där den kan göra skillnad.

  Trivectorföretagen har sina rötter i Lunds Tekniska Högskola och Lunds Universitet.

  Så här började och fortsatte det:

  1987 Trivector grundas av fyra forskare från institutionen för trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola; Christer Ljungberg, PG Andersson, Klas Odelid, samt Leif Linderholm.

  1990
  Trivector System föds under ett forskningsuppdrag i samarbete med LTH, Lunds Tekniska Högskola. Affärsidén blir att utveckla och marknadsföra system för väginformatik, dvs IT för vägtrafiksektorn.

  1996
  Sveriges förste – och hittills ende – doktor i processorientering, Anders Ljungberg, startar Trivector LogiQ.

  1998
  Ytterligare en doktor grundar ännu ett Trivectorföretag. Inger Linderholm – fil. dr. i medie- och kommunikationsvetenskap – startar Trivector Information.

  2001
  I mars förvärvar Trivector System verksamheten i KNM Electronic, som utvecklar och marknadsför system för passagerarinformation, och är en av Nordens ledande leverantörer inom området. I december miljöcertifieras Trivector enligt ISO 14001.

  2002
  I oktober öppnar Trivector Traffic kontor i Stockholm. Redan tre veckor efter premiären börjar man annonsera efter fler konsulter.

  2004
  I början av året står Trivectors ledningssystem klart. Systemen för kvalitet och miljö är nu fullt integrerade i ett och samma intranätsbaserade ledningssystem. I samband med detta kvalitetscertifieras Trivector enligt ISO 9001:2000.

  2011
  Trivector öppnar ett tredje kontor – denna gång i Göteborg.

  2015
  Trivector certifieras enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Trivector Information lämnar Trivectorkoncernen och blir en del av Gullers grupp.

  2018
  Trivectors huvudkontor flyttar till Posthornet intill Lund C.

  2021 Trivector Traffic säljs till medarbetarna.

  2022 Trivector LogiQ säljs till medarbetarna.