Trafikledningssystem Vemos

  Trafikledningssystem Vemos

  Vemos (Vehicle Monitoring System) är Trivectors trafiklednings- och centralsystem. Vemos kommunicerar med fordon för att i realtid sammanställa och vidarebefordra denna information till trafikledare och trafikanter. Vemos bygger på samverkande delprogram och kan grovt delas upp i tre huvuddelar:

  1. centralsystem,
  2. trafikledningssystem och
  3. analysprogram.

  Funktioner i Vemos

  Vemos har ett stort antal funktioner. Här är några exempel:

  • Ger besked om geografisk position för alla fordon i systemet
  • Visar tidtabellsavvikelser hos fordon i trafik
  • Rapporterar fel i utrustningen hos fordon i trafik
  • Larmar vid överfall
  • Centralsystem hanterar realtidsprognoser och samtrafik med mera
  • Analysverktyg för uppföljning med hjälp av historisk data
  • Gränssnitt för flera externa system
  • Konfigurering och hantering av signalprioritering
  • Öppet API som möjliggör för tredjeparts appar att visa realtidsinformation

  Mer information

  Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

  Niklas Unnhem

  Vd Trivector System, IT-chef Trivector Support

  niklas.unnhem@trivector.se

  010-456 57 06