Service och support

  Service och support

  Ett av våra motton är att affären börjar först när leveransen har skett. Därför hjälper vi gärna våra kunder i alla typer av driftsärenden oavsett om det gäller hårdvara eller mjukvara. Vi ser till att du som kund lätt kan få tag på rätt person hos oss. Om du önskar kan vi erbjuda en initial kontaktperson till alla dina ärenden.

  Vi strävar också mot en aktiv kunskapsöverföring genom att utbilda kundens drifts- och servicepersonal, för att så mycket som möjligt ska kunna lösas på plats och på ett för kunden kostnadseffektiv sätt. Beroende på behov kan vi erbjuda upp till 24/7 i jourservice.

  Vi erbjuder service och support på:

  • Våra system
  • Presentationsenheter för utomhusbruk
  • Presentationsenheter för inomhusbruk
  • Informationspelare och skåp
  • Batteriskyltar
  • Tillgänglighet med Prator (text till tal-funktion) och taktil karta
  • Digital Signage

  Mer information:

  Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

  Niklas Unnhem

  Vd Trivector System, IT-chef Trivector Support

  niklas.unnhem@trivector.se

  010-456 57 06