Batteriskyltar

  Presentationsenhet – Batteriskyltar

  Alla hållplatser har inte tillgång till konstant strömmatning. För att kunna visa realtid även på dessa platser erbjuder vi två olika typer av batteriskyltar, beroende på om installationsplatsen har tillgång till belysningsström nattid eller ej.

  Flexpaper – Solcellsdriven batteriskylt

  NBS14B – Batteriskylt som laddas med belysningsström nattetid

  Två typer av batteriskyltar

  • Flexpaper – Solcellsdriven batteriskylt
  • NBS14B – Batteriskylt som laddas med belysningsström nattetid

  Läs mer

  Mer information

  Kontakta gärna oss om du vill veta mer.

  Niklas Unnhem

  Vd Trivector System, IT-chef Trivector Support

  niklas.unnhem@trivector.se

  010-456 57 06