Arbetar mot FNs globala mål – goda exempel från 2020

2021-06-17
Trivector
Hållbarhet

Processer som ger hjärtsjuka rätt vård i rätt tid utan ökade kostnader. Pratorer som ger resenärer med nedsatt syn talad trafikantinformation på hållplatsen. Digital cykelkarta som visar hur du kan cykla parallellt med Stockholms tunnelbanenät för att ta dig fram på ett smittsäkert sätt och samtidigt höja konditionen. Tre exempel på hur vi arbetar tillsammans med våra kunder för att nå FNs globala mål.

Trivector Hållbarhetsredovisning 2020

Vår hållbarhetsredovisning för 2020 är klar och vi kan konstatera att det varit ett annorlunda år. Men trots att vi till stor del arbetat på distans, har vår verksamhet fungerat ungefär som vanligt. Det innebär att vi, i samma utsträckning som vanligt, kunnat hjälpa våra kunder att nå deras mål och FNs globala mål.

En positiv effekt av det nya arbetssättet är att vi kunnat nå betydligt fler kunder, och kunder längre bort, via våra många webbinarier och digitala kurser än vi tidigare nått via seminarier och utbildning i klassrum.

Liksom tidigare år, utgår vår hållbarhetsredovisning från FNs globala mål. Vår hållbarhetsredovisning innehåller flera exempel på konkreta projekt där vi arbetat mot dessa mål.

Mer information

Läs hållbarhetsredovisningen och läs om vårt hållbarhetsarbete. Vill du veta mer, kontakta gärna Emma Lund, 010-456 56 30.