Så har stadstrafiken utvecklats i Sverige under 70 år

2017-11-07
Trendspaning
Kollektiva transporter

Historien sägs aldrig upprepa sig, men när kollektivtrafik idag planeras är det trots allt bra att känna till något om den historiska utvecklingen. Det ger nyttiga perspektiv på verksamheten och säkert kan en del misstag undvikas. Mats Améen har granskat hur vi reste kollektivt i landets städer förr i tiden och jämfört med dagens bild. En titt i backspegeln ger nya perspektiv.

Antalet kollektivresor redovisas ofta i årsberättelser och media. Jämförelser görs då med föregående år. I bästa fall finns statistik 4–5 år tillbaks i tiden men nästan aldrig för längre tidsperioder än så. För att kunna bedöma strukturella förändringar och utvecklingstrender behövs emellertid mycket längre tidsserier. I artikeln nedan jämförs stadstrafikresandet i Sverige idag med resandet för ca 20 år respektive 70 år sedan.

Antalet resor ökar

I nuläget företas ca 1,3 miljarder stadstrafikresor per år. Sedan 1998 har resandet ökat med 30 % och sedan 1949 är det mer än en fördubbling. Skillnaderna är dock stora städerna emellan. Befolkningen har under den här perioden ökat i samma storleksordning.

Flest resor per invånare 1949

Resandet per invånare och år har varierat över tiden, men inte lika mycket som antalet resor. Högst var det 1949 med ca 239 resor per invånare och lägst 1998 med 196 resor per invånare. De senaste åren har resandet åter ökat och är idag 207 resor per invånare och år (se diagram 2).

Läs hela artikeln om Stadstrafikens utveckling under 70 år av Mats Améen. Artikeln publicerades först i Modern Stadstrafik nr 5, 2017.

 

Diagram 1A. Antal resor (milj) per år i storstäderna

Diagram 1B. Antal resor (milj) per år i medelstora städer

Diagram 2. Resor per invånare och år

Diagram 3. Resor per invånare 2016 som funktion av folkmängden

Diagram 4. Resor per invånare 1998 som funktion av folkmängden

Diagram 5. Resor per invånare 1949 som funktion av folkmängden