Dags för kommuner och landsting att ta sig an digitaliseringen av transportsystemet

2018-12-04
Trendspaning

Just nu händer det mycket inom digitaliseringen av staden. Staden blir allt mer uppkopplad och transportsystemet digitaliseras, och fordonen går mot en utveckling som skulle kunna innebära att de blir helt självkörande. Troligtvis är det längre dit än vad många tror, men samtidigt leder utvecklingen till många nya idéer.

digitaliseringen av transportsystemet

Många ser digitaliseringen som en väg mot ett mer hållbart transportsystem, medan andra menar att det centrala för en hållbar utveckling är möjligheter till ett ökat samnyttjande av fordon.

Förhoppning om mobilitetstjänster

I de allra flesta kommuner och regioner finns målsättningar om en omställning mot ett hållbart transportsystem, men det är en stor utmaning att möta framtidens transportbehov på ett effektivt, jämställt och hållbart sätt. Här finns en stor förhoppning om att mobilitetstjänster ska kunna bidra till en hållbar väg framåt.

Det är dock inte självklart hur framtidens mobilitet ser ut och vad en mobilitetstjänst egentligen består av. Just nu händer mycket, det startas flytande lånecykelsystem, el-scootrarna kommer i allt fler städer, och snart har vi autonoma leveranspoddar även i Sverige.

Osäkerhet kring nytta och påverkan

Det finns osäkerhet i hur nyttan ser ut för landsting/regioner, kommuner och dess invånare. Det finns även en oklarhet i vad mobilitetstjänster kräver för planeringsförutsättningar, hur mobilitetstjänsterna påverkar användningen stadens rum och hur det i sin tur påverkar den fysiska utformningen.

Utredning för att stödja kommuner och regioner

Trivector arbetar just nu med en utredning åt SKL kring dessa frågor. Utredningen syftar till att fram ett underlag för att stödja kommuner och regioner i arbetet med omställning av transportsystemet och ta tillvara på potentialen med olika mobilitetstjänster. Utredningen skall även definiera vad smart mobilitet innebär i morgondagens digitaliserade transportsystem och belysa vilka de potentiella nyttorna är och hur detta kan omsättas i praktiken. Ett viktigt delsyfte med utredningen är identifiera utmaningar för vilken roll kommuner och regioner ska ha i utvecklingen.

Mer information

Läs mer om framtidens transporter.

För information om utredningen: kontakta Christian Fredricsson, 010-456 56 81 eller Axel Persson, 010-456 56 26.
Önskar du inspiration i form av föredrag om digitalisering av transportsystemet: kontakta Christer Ljungberg, 010-456 56 01.