Visualisering av miljösatsning

2017-10-26
IT-System

Tänk att bo rakt under en av Sveriges största solcellsanläggningar utan att veta om det. Trots att de är många, så syns solpanelerna på de platta taken knappt alls för de som går på marken och bor i huset. Fastighetsägaren LKF försöker därför att på olika sätt visualisera satsningen.

LKF visar hur mycker energi solpanelerna på taket producerar

På Norra Fäladen i Lund finns Sveriges största solcellsanläggning på tak. 5 500 m2solcellspaneler är monterade på 21 byggnader som alla tillhör Lunds kommunala Fastighetsbolag LKF. Här produceras el för fastigheternas ytterbelysning, ventilation, tvättstugor med mera. Produktionen överskrider ofta behovet och överskottet går då tillbaka till elnätet.

– Vi skulle vilja att hyresgästerna i området kunde använda överskottet i sina lägenheter, men som det är nu har vi inget avtal med våra hyresgäster, berättar Björn Tengberg, projektledare för installationer på LKF.

Mål bli fossilfria

LKF siktar på att bli helt fossilfria till 2020, och de är på god väg att lyckas. Idag värms de flesta fastigheterna upp med fjärrvärme, de köper grön el och kör elbilar. De gaspannor som fortfarande finns är på väg att fasas ut och ersätts av värmepumpar eller solenergi. Ett stort antal nya fastigheter byggs varje år och de allra flesta har solpaneler på taket.

– Det är roligt att arbeta med den nya tekniken, säger Björn. Solpanelerna kräver inget underhåll alls.

– Sedan LKF satte fokus på energispar på 1990-talet har bolaget sparat massor med energi och pengar.

Solpanelerna på området Rådhusrättens tak på Norra Fäladen är placerade både i öst-västlig och i nord-sydlig riktning. Kablarna går ner genom de före detta sopnedkasten och de gamla soprummen har gjorts om till teknikrum. All energiproduktion matas in i LKF:s styr/reglersystem  som  också övervakar hela anläggningen.

Visualiserar satsningen

Solcellssatsningen är svår att se från marken, men presenteras utförligt på LKFs webbplats och i LKFs nyhetsbrev till hyresgästerna. För att ytterligare visa på vad LKF gör och vad anläggningen producerar har LKF beställt ett digital signage system och tre digitala skyltar från Trivector som visar i siffror och grafik vad solcellsanläggningen producerar just nu, hur mycket som producerats senaste månaden och totalt. Två av skyltarna sitter inomhus, en på LKFs kontor på Norra Fäladen, en på huvudkontoret i centrum. En tredje större skylt är placerad utomhus framför solcellsanläggningen.

– Vi vill gärna berätta för hyresgästerna om våra satsningar, säger Björn. Vi försöker även göra de förbipasserande medvetna om vår satsning. Många lundabor har ett stort miljöintresse.

Intresse från allmänheten

Under byggtiden, då solpanelerna monterades upp på taken, hängde LKF stora vepor på husgavlarna ut mot gatan som berättade om satsningen.

– Då fick vi mycket frågor om solcellssatsningen. Många visade intresse för anläggningen.

– För att visualisera miljötänket ännu mera bygger vi nu en temalekplats på området, berättar Björn. Där ska vi bland annat ha en solcellsladdad bänk som det går att ladda telefonen från.

Artikeln publicerades först i Trivectors magasin 2038, höstvintern 2017/18.

Mer information

Läs mer om våra presentationsenheter.
Vill du veta mer, kontakta P-O Diderot, 010-456 57 16.