Skånebolag tecknar avtal om leverans av trafikantinformationsskyltar

2021-05-12
IT-System
IT i trafiken

Trivector System har tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende leverans av dynamiska trafikantinformationsskyltar för placering såväl inomhus- som utomhus på Sveriges samtliga järnvägsstationer.

Trafikantinformationsskyltar

Bildtext: Trafikantinformationsskyltarna på våra järnvägsstationer har stor betydelse för resenärernas helhetsupplevelse. De ger resenärerna information i realtid om tågens ankomst- och avgångstider, samt informerar om eventuellt spårbyte eller försening.

Avtalets giltighetstid är från och med avtalstecknande med en löptid om tre (3) år med en för köparen ensidig rätt till förlängning enligt oförändrade villkor av en period om ytterligare två (2) + två (2) år. Värdet på avtalet är ca 36 miljoner kronor under hela avtalsperioden. De aktuella produkterna är vidareutvecklingar av Trivectors DSI för inomhusbruk och DSP för utomhusbruk.

Trivector Systems vice VD Niklas Unnhem kommenterar avtalet
– Vi ser fram emot att fortsätta vår långvariga relation med Trafikverket. Vår förnyade produktportfölj passar utmärkt på landets järnvägsstationer. Och de kommer att förbättra vardagen för såväl resenärer som för förvaltare av informationssystemet.