Nöjdast kollektivtrafikresenärer finns i Karlstad och Luleå

2017-02-15
IT-System
IT i trafiken
Kollektiva transporter

Vi vill gratulera våra kunder Karlstadbuss och Luleå Lokaltrafik till att ha Sveriges nöjdaste resenärer inom kollektivtrafikområdet. Det framkom när Kollektivtrafikbarometern för 2016 presenterades.

Busshållplats i Luleå

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik och har funnits sedan 2001.

Trafikantinformation påverkar kundnöjdhet

Undersökningen studerar bland annat attityder och där finner man bland annat att åtta av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa. Kollektivtrafikens kunder är främst nöjda med informationen om avgångstider, pålitligheten och trygghet. Störst missnöje har man med den oplanerade informationen (vid trafikstörningar) och lyhördheten.

Ser man till resvanor så reser hälften av Sveriges befolkning regelbundet med kollektivtrafik. Kollektivtrafikresenärerna cyklar dessutom dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. På så sätt investerar de i sin hälsa.

Luleå lokaltrafik och Karlstadbuss har båda använt Trivectors realtidssystem sedan början av 2000-talet.

Mer information

Läs mer om resultaten från Kollektivtrafikbarometern.

Läs mer om vårt realtidssystem IntraInfo.
Kontakta P-O Diderot, 010-456 57 16, eller Klas Odelid, 010-456 57 03.