Hållbarhet i fokus med uppgraderade skyltar

2023-06-14
IT-System

Det norska kollektivtrafikbolaget Viken kollektivterminaler har på busshållplatserna vid Sandvika station uppgraderat sina gamla skyltar med ny teknik.

digital skylt vid Viken kollektivterminaler

Med uppgraderade skyltar får du tillgång till den senaste tekniken utan att använda mer resurser än nödvändigt. Det har Viken kollektivterminaler, VKT, förstått.

Viken kollektivterminaler har sedan lång tid tillbaka LED-skyltar för trafikantinformation, men då producenten av befintliga skyltar inte längre finns kvar har det blivit omöjligt att förse dessa skyltar med reservdelar. Dessutom har skyltarna blivit slitna under årens lopp och behövde en renovering alternativt ersättas med nya. I strävan efter att sätta hållbarhet i fokus valde VKT tillsammans med Trivector att uppgradera skyltarna genom att återanvända kapslingen, men ersätta LED-panelerna med modern fullfärgs-LED/RGB teknik. På detta vis kan de även utnyttja befintliga fästen och få till ett smidigt byte.

Uppgraderade skyltar med fullfärgs-LED

VKT har som mål att erbjuda kollektivtrafikresenärerna bästa möjliga helhetsupplevelse av sitt resande. Därför valde de att använda fullfärgs-LED tekniken som tillåter bildvisning i valda kulörer och som överensstämmer med färgerna på de busslinjer som avgår från hållplatserna.

Nya visningsmöjligheter

Enligt VKT:s egen projektledare Dagfinn Mahle är de mycket nöjda med denna nya visningsmöjlighet till resenärerna. Dagens teknik gör det möjligt att visa fler pixlar på motsvarande bildyta vilket bidrar till att mer information kan presenteras för resenären.
Ljusstyrkan är på hela 5500 candela vilket gör att läsbarheten blir utmärkt även i direkt solljus. Ljusjusteringen är automatisk, vilket innebär att när mörkret faller dras ljusstyrkan ner till lämplig nivå så att ingen ska bli bländad.

Kort om Viken Kollektivterminaler

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) är ett landstingskommunalt företag som ägs av Viken fylkeskommune. VKT:s uppdrag är att driva, förvalta och utveckla kollektivtrafikinfrastruktur i området Akershus och på några platser i Oslo (Oslo bussterminal och Aker Brygge färjeterminal för Nesoddfergen).

Mer information om våra utomhusskyltar

Läs mer om DSP digital skylt för utomhusbruk eller kontakta Niklas Unnhem, 010-456 57 06, vd Trivector System.