Gamla realtidsskyltar uppgraderas och får nytt liv

2018-11-07
IT-System
IT i trafiken
Kollektiva transporter

Skånetrafiken, som ansvarar för kollektivtrafiken i region Skåne, jobbar aktivt för ett hållbart samhälle. De har i mer än 20 år haft LED-skyltar för att visa realtidsinformation på stationer och busshållplatser. Nu får skyltarna nytt liv med ny teknik och ny design

uppgraderad realtidskylt

I en tid där elektronik får allt kortare livslängd och ofta blir utbytt mot ny teknik, tog Skånetrafiken ett annorlunda grepp i hållbarhetens tecken. Istället för att byta ut många av Malmös LED-skyltar valde de att ge skyltarna ett nytt liv genom en rejäl ansiktslyftning. Målet var att ge skyltarna en ny modernare identitet med hjälp av omlackering samt bakgrundsbelyst hållplats- och linjeinformation där även varumärket Skånetrafiken fått en tydligare framtoning.

Dessutom har LED-skyltarna utrustats med en dator som gör att skylten får en 7-dagars backup med avgångsinformation ifall kommunikationen till centralsystemet tillfälligt går ner. Det innebär att resenärer kommer att se fasta klockslag som åtminstone visar de planerade tiderna, istället för som nu tillfälligt avbrott.

Thomas Elfsten, systemförvaltare på Skånetrafiken, förklarar hur de tänkt.

Varför valde ni att ge LED-skyltarna ett nytt liv istället för att köpa nytt?
Det är både av miljöskäl och ekonomiska skäl. Skylten uppfyllde fortfarande sitt syfte trots att den var ca 15 år gammal. Så en uppfräschning av skylten är betydligt billigare än att köpa en ny. Av miljöskäl så skrotar vi inte fungerande skyltar utan de kan nu efter en uppfräschning leva vidare i åtta år till med utökat stöd för den strömbesparande funktionen och uppgraderad realtid/trafikinformation.

Var är de ombyggda LED-skyltarna placerade?
De är utplacerade runt om i Malmö. I ett första skede så har vi livstidsförlängt och uppgraderat våra 4-radiga LED-skyltar. Utfallet och erfarenheten av detta kommer vi sedan ta med oss för att se över våra motsvarande 8- och 16-radiga skyltar. Målet för samtliga skyltar är att åter placeras i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg samt Kristianstad. Det är även en ekonomisk vinning i att nyttja befintliga fundament och stolpar i största mån.

Har ni fått några reaktioner på denna ansiktslyftning av skyltarna? 
En del har trott att det är helt nya skyltar som vi har köpt in. En resenär undrade varför vi inte hade en digital klocka på våra nya skyltar.

Hur tänker ni när ni inte släcker skyltarna när realtid saknas utan istället visar tidtabellstid? Andra kollektivtrafikansvariga väljer ibland i ett sådant läge att släcka skylten och eventuellt hänvisa till en tidtabell.
Turen är ju inte inställd, även om bussen inte är inloggad och visar realtid så skall kunden veta att bussen kommer. Därför låter vi informationen vara kvar på monitorn men då med en tid-tabellstid.

Artikeln publicerades först i Trivectors magasin 2038.