Bättre punktlighet och minskad trängsel med smart plattformsinformation?

2023-05-02
IT-System

I forskningsprojektet Smart plattformsinformation testas om nya informationslösningar kan förenkla resenärers av- och påstigning och leda till jämnare beläggning på pendeltågen som trafikerar Stockholms Södra. Målet är att projektet ska bidra till bättre punktlighet och minskad trängsel.

Smart plattformsskylt visar med färgsignal var det finns lediga platser i tåget.

Golvmarkeringar och plattformskyltar

I studien Smart plattformsinformation har två olika lösningar testats.

För att visa var tågdörrarna stannar testades golvmarkeringar. De kan vara ett bra alternativ för stationsmiljöer med få tågtyper. Test skedde på Stockholms Södra under tre veckor i oktober 2022.

Plattformskyltarna, som utvecklats av Trivector System, visar beläggningsgraden i vagnarna med tre olika färger (grönt, gult eller rött) beroende på antal lediga sittplatser och beläggningen. Dessa skyltar kan även användas på stationer med flera olika tågtyper. De testades vid tre tillfällen i april 2023.

– Under testperioden har vi genomfört intervjuer med resenärer, gjort observationer på plattformen samt analyserat punktlighetsdata för att utvärdera insatsen, berättar Roberto Abenoza, Trivector Traffic, projektledare för studien.

– Plattformskyltarna ska visa för resenärer i vilken vagn det lämpligt gå ombord med avseende på att beläggningen är lägre i vissa vagnar. Syftet med plattformskyltarna är att testa om information gällande beläggningen på vagnsnivå leder till ökad komfort och punktlighet för pendeltågstrafiken, berättar Roberto.

Liknande lösningar i storstadsregionerna

Resultatet från testerna kommer att sammanställas i en rapport som ska redovisas i juni 2023. Förutom effekter av själva testerna ska rapporten bland annat identifiera möjligheter och utmaningar med att skala upp lösningen och möjligheterna för att genomföra liknande lösningar på andra plattformar i Sveriges tre storstadsregioner.

Trivector Traffic, Trivector System och forskare från Lunds universitet deltar i projektgruppen. En referensgrupp är dessutom knuten till projektet, med representanter från Region Stockholm, Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket. Forskningsprojektet finansieras av Vinnova.

Mer information

Vill du veta mer om plattformsskyltarna eller om projektet, kontakta Niklas Unnhem, 010-456 57 06.

Läs mer om våra  presentationsenheter för inomhusbruk och vårt presentationssystem Intrainfo.