Integritetspolicy

  Integritetspolicy

  Företagen i Trivectorgruppen; Trivector AB, Trivector Traffic AB, Trivector LogiQ AB och Trivector System AB (vilka tillsammans och var för sig benämns Trivector) är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter på denna webbplats www.trivector.se (”webbplatsen”) samt i utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan, liksom på webbplatsen.

  Vilka personuppgifter samlar vi in?

  De enda personuppgifter Trivector samlar in är sådana du anger vid registrering för utskick av nyhetsbrev och inbjudan till kurser och seminarier, köp av böcker eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som Trivector anordnar. De uppgifter Trivector samlar in är namn, e-postadress, arbetsgivare och i förekommande fall faktureringsadress. För kurser och seminarier samlar vi även in telefonnummer. Trivector behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig bättre service och erbjudanden. Personuppgifterna används för administration, kommunikation med dig som kund och för direktmarknadsföring.

  På webbplatsen används även så kallade cookies, i enlighet med vår cookiepolicy.

  Behandlingen

  Trivector är mån om din integritet och det är därför viktigt för Trivector att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart för de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

  Enlig gällande lagstiftning har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att när som helst begära att få data om dig raderad.

  Trivector kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Trivector skickar dock adresslistor till tredje part när vårt tryckta magasin 2038 ska skickas ut. Adresslistorna raderas direkt efter att utskicket gjorts. Vid utskick av nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

  Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter (se ovan) eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi med följande uppgifter:

  Trivector AB
  Org nr 556311-4064
  Vävaregatan 21, 222 36 Lund
  info@trivector.se
  010-456 56 00

   

  Övrigt

  Trivector kan komma att uppdatera och ändra denna Integritetspolicy. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår webbplats trivector.se.

   

  Uppdaterad 211101